Monday, October 30, 2006

Diwali 2006 @ VinayakNagar

Shub Dipawali
Dadu - Ek Phool :)

AK Rocks

Diwali 2006 @ VinayakNagar - Part 2

Pathakancha Abhishek Bachhan
2 Balika :)
Sarang - Yala sagale Dhule Olakhate

Aarey Jay, Ha Besanacha Ladu Ghe Re baba
At Jay's Place
Chidaka Bibba :)
Shivaji Maharaj Pan Talwarichya jagi Chamachaa :D

RHS kadun 1-2-3 means Vinayaknagar madhale Trikute


Akshay Pathak Aka Chotta Savarkar
Pathak Kaka-Kaku
As Usual Tapori Giri