Monday, October 30, 2006

At Jay's Place
Chidaka Bibba :)
Shivaji Maharaj Pan Talwarichya jagi Chamachaa :D

RHS kadun 1-2-3 means Vinayaknagar madhale Trikute


Akshay Pathak Aka Chotta Savarkar
Pathak Kaka-Kaku
As Usual Tapori Giri

1 comment:

Pritu said...

arey aaplya gharache photos ka nahiyet? :(